مقالات

مقالات2022-02-01T10:24:39-01:00
عوارض پر فشاری
رژیم غذایی سالم
علل پرفشاری خون
سنجش BP در کودکان
زمان مراجعه به پزشک جهت بررسی پرفشاری خون
علائم پرفشاری خون
پرفشاری خون
واریس چیست و چگونه به وجود می آید؟
علائم واریس
عوامل خطرناک واریس
واریس چه عوارضی برای بیمار به همراه دارد؟
راه های جلوگیری از بروز واریس
آشنایی با عوارض جانبی وارفارین
منظور از اکوکاردیوگرافی چیست
کاربرد روش اکوکاردیوگرافی
معرفی انواع مختلف اکوکاردیوگرافی
اکوکاردیوگرافی جنین
عوارض و خطرات اکوکاردیوگرافی
مدت زمان انجام روش اکوکاردیوگرام
مراحل اکوکاردیوگرام از طریق مری
نحوه آماده شدن برای تست اکوکاردیوگرام
بررسی نتایج تست اکوکاردیوگرام
چند نکته ی مهم در رابطه با اسکن هسته ای قلب
یافته های حاصل از انجام MPI
نکات ضروری و عوارض انجام تست MPI
چگونگی انجام MPI
هر آنچه که باید در رابطه با مشاوره قلب و عروق بدانید!
اقدامات لازم در طول مشاوره قلب
آمادگی برای مشاوره قلب
آشنایی با تست نوار قلب یا الکتروکاردیوگرام
معرفی روش ECG یا الکتروکاردیوگرام
تست استرس ورزشی EST