هولتر فشار خون

نوار قلب یا ریتم

هولتر فشار خون و نوار قلب2020-08-25T11:56:33+00:00

Project Description

دستگاه هولتر فشار خون

فشار خون انسان در ساعات متفاوت و در شرایط مختلف دچار تغییراتی میشود. مثلا گاهی در اثر هیجان ممکن است فشار خون بالا برود یا بعضی از افراد در محیطهای پزشکی فشارشان بالا میرود.

در زمان خواب فشار چه تغییراتی میکند؟ آیا وسیله ای وجود دارد تا بتواند اثرات این عوامل را بر فشار خون بیمار نشان دهد؟

هولتر فشار خون دستگاهی است که در طول ۲۴ ساعت بر طبق برنامه ای که از قبل تنظیم میشود، فشار خون را به طور مرتب اندازه گیری و ثبت میکند و علاوه بر فشار خون میتواند ضربان قلب را نیز اندازه گیری نماید. حتی در زمان خواب پزشک را قادر میسازد که بتواند نوسانات فشار فرد را بررسی نماید و این کار به درمان دقیق تر و بهتر فشار خون توسط پزشک کمک زیادی میکند.

نوار قلب یا ریتم

یکی از مهمترین قسمتهای قلب سیستم ضربان ساز و هدایت الکتریکی قلب است که ماهیچه قلب را وادار به انقباض میکند. به طور معمول در حالت استراحت ضربان قلب منظم و حدود ۶۰ تا ۷۰ ضربان در دقیقه است و البته در شرایط متفاوت مثل ورزش ، هیجانات روحی و یا خواب تعداد ضربانات تغییر میکند. گاهی سیستم ضربان سازی قلب دچار اختلال میشود یعنی  تند یا کند  یا نا منظم میشود. جهت سنجش ضربانات قلب در طول ۲۴ ساعت از ابزاری به نام هولتر نوار قلب استفاده میشود. در این روش دستگاه کوچکی که توسط چند رشته سیم روی سینه بیمار وصل شده است، به طور مداوم در طول ۲۴ ساعت و در شرایط زندگی معمولی بیمار، نوار قلب وی را ثبت میکند. این نوار ۲۴ ساعته توسط کامپیوتر و پزشک مورد بررسی قرار میگیرد و اختلال احتمالی، تشخیص داده میشود.